Zeměměřická kancelář Menhir

 

GEODETICKÉ PRÁCE V KATASTRU NEMOVITOSTÍ


Geometrický plán pro rozdělení pozemků -
Převod části pozemku do jiného vlastnictví. Součástí tohoto plánu musí být souhlas s dělením pozemku od příslušného stavebního úřadu.
Geometrický plán pro převod pozemku dosud evidovaného zjednodušeným způsobem do katastru nemovitostí
Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků -
Součástí tohoto geometrického plánu je tzv. souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, díky kterému zle odbourat případné pozdější sousedské spory o hranici pozemku
Geometrický plán pro vyznačení budovy -
U rozestavěné budovy slouží plán pro hypotéku či úvěr, u dokončené stavby je podkladem ke kolaudaci a následnému zápisu do katastru nemovitostí
Geometrický plán pro změnu vnějšího obvodu budovy -
Jedná se o zaměření přístaveb k budovám již zapsaným v katastru nemovitostí.
Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku -
Právo přístupu a oprav inženýrských sítí přes část cizího pozemku, nebo právo chůze, právo jízdy přes vymezenou část cizího pozemku.
Geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení nemovitostí -
Tento plán se vyhotovuje v případě chybně vedeného pozemku v katastru nemovitostí.
Vytyčení vlastnických hranic pozemku

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE


Vytyčovací práce dle projektové dokumentace -
Vytyčení budovy před započetím stavby, vytyčení pro položení inženýrských sítí
Zaměření skutečného povedení inženýrských sítí dle příslušné směrnice
Polohopisná a výškopisná měření pro projektovou činnost.

OSTATNÍ SLUŽBY


Pasportizace bytů
Poradenská činnost v oboru geodezie

Menhir 2011 Code by Miroslav Hančl

 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat